vKM6Bqmy5nb6_RrTDbiZSwLSqy_xEA10tAUhVFjoTjg,wyNebDcObuSx2g_o4cyBgve4YgzQFl1asV8D_YIIZfw
Y1zOoj1fGSwBpsooMKfATiROvw_MTuIaK5SSgNILKRo,OJArNqntQuz7br9xRXuaO0-U4F2FIqjqGC5lhQNN3Ls
rLpMvALYmbunYNMlbvZrUgHnjTrWRD01qZFx1KUWN6s,1ApueIQfiJ3ca_VD9sHqGANziAUzUU0dc93NO7CqQ-Q

Hagecrew

Vårt formål er å bringe urban dyrking til den oppvoksende generasjon, på deres språk og premisser.

Hva gjør vi?

Hagecrew bygger, selger og vedlikeholder urbane dyrkekasser laget av gjenbrukte materialer. Dette leverer vi både til de unge, til organisasjoner, til private og offentlige aktører.

Hvordan gjør vi det?

Vi ansetter unge som trenger jobb. De bygger, leverer og vedlikeholde dyrkekasser sammen med profesjonelle fagpepoersoner. Materialene hentes av svinn og retur fra byggeindustrien, og fra forskjellige gjenbruksstasjoner.

I løpet av et år har vi over 300 ungdom engasjert gjennom forskjellige aktiviteter som dyrkeversketd og sommerjobb. Vi har “ungdomsmentorer” som lærer bort til andre, og et ungt og friskt info-team som bidrar til at flere kan lære seg å dyrke urbant.

Hagecrew gir også deg mulighet til å være med skape jobb og aktiviteter for unge, redusere avfall, og bidra til at flere kan lære seg å dyrke mat. For hver tredje kasse som selges, donerer vi en kasse til andre som har et ønske om å dyrke, men som ikke har mulighet til å sette det opp selv.

Hvorfor gjør vi dette?

Vi ønsker å skape fremtidsrettede jobber og muligheter for barn og unge som trenger det.

Vi ønsker at flere skal kunne dyrke deler av maten sin selv.

Vi ønsker at det skal være gøy og lærerikt.

At grunnlaget de får i Hagecrew gjør at de kan bidra til en grønnere økonomi, et mer bærekraftig samfunn og at de fremover tenker løsninger, ikke problemer.